Cây Đuôi Công I_ Calathea Medallion

Posted on Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Cây Đuôi Công I_ Calathea Medallion

Marantaceae _ CAY DUOI CONG_ Calathea medallion

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét