Cây Thủy Trúc - Cyperus Involucratus

Posted on Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Cây Thủy Trúc - Cyperus Involucratus

Cyperus involucratus_CAY THUY TRUC_Cyperaceae

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét