Cây Ráng Ồ Phụng - Asplenium Nidus

Posted on Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Cây Ráng Ồ Phụng - Asplenium Nidus

Asplenium nidus_CAY RANG O PHUNG_Aspleniaceae

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét