Cây Ngũ Gia Bì Xanh

Posted on Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Cây Ngũ Gia Bì Xanh 

Scheffera octophylla (Lour) Harms_CAY NGU GIA BI XANH_Araliaceae

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét