Cây Ngà Voi

Posted on Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Cây Ngà Voi

Sanseviera canaliculata Carr_CAY NGA VOI_ Asparagaceae

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét