Cây Mật Cật - Cây Trúc Mây - Rhapis Excelsa

Posted on Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Cây Mật Cật - Cây Trúc Mây - Rhapis Excelsa

Rhapis excelsa_CAY MAT CAT_Arecaceae

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét