Cây Lưỡi Mèo

Posted on Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Cây Lưỡi Mèo

Sansevieria trifasciata var. hahnii Hort_CAY LUOI MEO_ Agavaceae

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét