Cây Lưỡi Hổ - Sansevieria Trifasciata

Posted on Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Cây Lưỡi Hổ - Sansevieria Trifasciata

Asparagaceae_ CAY LUOI HO_ Sansevieria trifasciata

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét