Cây Liễu Rũ

Posted on Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Cây Liễu Rũ

LIEU RU (Salix babylonica - Weeping Willow) - 15M

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét