Cây Dong Rừng

Posted on Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Cây Dong Rừng

DONG RUNG (Calathea Lutea) - 1.5M

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét