Cây Bạch Tuyết Mai - Serissa Foetida

Posted on Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Cây Bạch Tuyết Mai - Serissa Foetida

Rubiaceae_ BACH TUYET MAI_ Serissa foetida

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét